بدون محدودیت سرعت/ استیون شویرو/ ساره پیمان و پویا غلامی

وقتی هرگونه مقاومت از بین برود آن وقت کنترل چه چیز را کنترل می‌کند؟

استیون شویرو (متولد ۳ آوریل ۱۹۵۴) عمدتاً در زمینه‌هایی چون فلسفه (از كانت و نیچه تا باتای و بلانشو، و آلفرد نورث وايتهد و دلوز)، نقد فرهنگی، زیبایی‌شناسی، نظریه‌ی فیلم علمی تخیلی، نظریه‌ی تاثیر/ عاطفه و سوبژکتیویته و مارکسیزم فرهنگی می‌نویسد. نخستین اثرش شور و افراط: بلانشو، باتای و نظریه ی ادبی در ۱۹۹۰ منتشر شد و در ادامه، تاملات او به حیطه‌های دیگری نیز گسترش یافت؛ از جمله، نظریه‌پردازی در حیطه‌ی سینما خصوصاً در کتابهای بدن سینمایی (۱۹۹۳) و عاطفه‌ی سینمایی (۲۰۱۰)، رئالیسم گمانه زن، مطالعات درباره ی آلفرد نورث وايتهد، کوئینتین میاسو، ژیل دلوز، و جلوه های فرهنگ عامه پسند (از داستانهای علمی تخیلی تا موزیک ویدئوهای پاپ و نظریه داستان یا تئوریفیکشن)، مطالعات درباره‌ی جامعه‌ی شبکه‌ای – خصوصاً در کتاب متصل: یا زیستن در جامعه‌ای شبکه‌ای یعنی چه؟ (۲۰۰۳)، پسامدرنیسم و شتاب‌گرایی (با نظر به ریشه‌هایش در مانیفست کمونیستی و نقد اقتصاد سیاسی)، و...
مجموعه‌ی حاضر معرفی موجزی از نظرگاه و شيوه‌ی کار این نویسنده‌ی معاصر ارائه می‌دهد.

Share