ادبیات جهان چیست؟

شابک: 9786226414500   
  • worldliterature1
  • worldliterature2
٣٨٠٠٠
تومان
محصول در انبار
…صبح روز بعد از مرگِ گوته، ميلِ شديدي در من چنگ انداخته بود كه بار دیگر در جسمِ خاكي‌اش نظر کنم.

صبح روز بعد از مرگِ گوته، ميلِ شديدی در من چنگ انداخته بود كه بار دیگر در جسمِ خاكی­‌اش نظر کنم. خدمتكار وفادارش، فریدريش، درِ اتاقی را كه پيكرِ او در آن قرار داشت برایم باز كرد. به پشت دراز كشيده بود، انگار خواب بود؛ آرامش و اطمينانِ عجيبی بر چهرۀ نجيب و آسمانی‌اش حاکم بود. ابروانش او را غرق در انديشه نشان می‌داد. دلم می‌خواست طُرّه­‌ای از گيسوانش را به يادگار برچينم؛ امّا وقار و متانت‌اش اجازۀ چنين جسارتی را به من نداد. بدنش برهنه بود، آن را تنها در پارچۀ سفيدی پوشانده و در اطرافش تكه‌­های يخ نهاده بودند، تا جسد را تا حد امکان تازه نگه دارد. فریدريش پارچۀ سفيد را كنار زد، و من با ديدن جسمِ پاكش دچار حيرت شدم. سينه­‌ای قدرتمند، فراخ، و ستبر؛ دست‌وپايی كشيده و بلند، و تا حدی عضلانی؛ پاهايی استوار، و به غايت شکیل؛ در هيچ جای بدنش نشانی از آماس، تكيدگی، و زخم نبود ــ پنداری در آفرینش او خطایی بر قلمِ صنع نرفته است. انسانی كامل و سخت زیبا در برابر چشمانم بود؛ زيبايی ظاهری‌اش سبب شد كه برای لحظاتی فراموش كنم كه روحِ نامیرا اين جسم خاكی را ترك كرده است. دستم را روی قلب‌اش گذاشتم ــ سكوتِ محض بود ــ برگشتم، بغضِ خفته‌­ام ناگاه تركيد.

مجموعۀ حاضر دارای شش فصل است که از آثار مختلف پرفسور دمراش دربارۀ ادبیات جهان برگزیده شده‌­اند. درواقع، این فصولِ منتخب آمیزه‌­ای از نظریه و عمل در بابِ ادبیات جهان است. فصل اول: «ادبیات جهان چیست؟»، برگرفته از کتابی با عنوان «ادبیات جهان چیست؟» (۲۰۰۷) است. فصلِ دوم، «گفت­وگو دربارۀ ادبيات جهان»، برگرفته از كتاب «مرجع ادبيات تطبيقي از عصر روشنگری اروپا تا جهانی‌­سازی مدرن» (۲۰۰۹) است. فصلِ سوم، «منشأ موتيفِ غنچۀ رُز در شعر رابرت هِریک»، برگرفته از کتاب «ادبیات جهان  را چگونه بخوانیم» (۲۰۰۹) است. فصل چهارم، «مروری گذرا بر ترجمه­‌های انگلیسی هزار و یک شب»، برگرفته از کتاب «ادبیات جهان  را چگونه بخوانیم» (۲۰۰۹) است. فصل پنجم، «در طلبِ گیلگمش»، برگرفته از کتاب «ادبیات جهان چیست؟» (۲۰۰۰) است. و فصل ششم، «گیلگمشِ صدام حسین»، برگرفته از «کتابِ مدفون: گیلگمش در گذار سالیان» (۲۰۰۹) است.