انتشار مجموعه‌ی "سـمـر" با همکاری انتشارات آگاه

نشر بان و انتشارات آگاه در تدارک انتشار مجموعه‌ی مشترکی با نام «سمر» هستند

نشر بان و انتشارات آگاه در تدارک انتشار مجموعه‌ی مشترکی با نام «سمر» [به معنی حکایت و افسانه] هستند که به ادبیات داستانی معاصر ایران اختصاص دارد. در این مجموعه،  آثار داستان‌نویسان شناخته‌شده‌ی ایرانی منتشر خواهد شد.  ناشران درصددند تا نخستین کتاب‌های مجموعه‌ی «سمر» را تا اوایل پاییز منتشر کنند.

Share