کا‌ج‌های زرد اولین کتاب از سری "سمر" اوایل آبان منتشر می‌شود

انتشار اولین کتاب از مجموعه‌ی "ســـمــــر" در دهه‌ی اول آبان

اولین کتاب از مجموعه‌‌ی سمر با نام کاج‌های زرد، نوشته‌ی پونه ابدالی توسط نشر آگه و نشر بان در دهه‌ی اول آبان منتشر خواهد شد. این مجموعه داستان شامل هشت داستان کوتاه با نام‌های كهن، شولا، كاج‌های زرد، دامن، يقه آرشال، سخت‌پا، موی نسرين، دو صفر يك است. کاج‌های زرد دومین مجموعه‌داستان از پونه ابدالی است که منتشر می‌شود. 

Share