اولین کتاب از مجموعه‌ی ســمـــر منتشر شد

کتاب کاج‌های زرد اولین کتاب از مجموعه‌ی سمر  منتشر شد

اولین کتاب از مجموعه‌‌ی سمر با نام کاج‌های زرد، نوشته‌ی پونه ابدالی در سری "نسخه‌ی خاکستری" این مجموعه که به داستان‌های اجتماعی اختصاص دارد، با همکاری نشر آگه منتشر شد. این مجموعه داستان شامل هشت داستان کوتاه با نام‌های كهن، شولا، كاج‌های زرد، دامن، يقه آرشال، سخت‌پا، موی نسرين، دو صفر يك است. کاج‌های زرد دومین مجموعه‌داستان پونه ابدالی در ۱۰۸ صفحه و با قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان عرضه شده‌است.

Share