کتاب‌های نشر بان در هفته‌ی کتاب؛ آبان‌ماه ۹۶

تخفیف ۲۰درصدی کـتاب‌های نشر بان در هفته‌ی کـتاب

به مناسبت هفته‌ی کتاب، کتاب‌های نشر بان از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۶ با ۲۰درصد تخفیف در سایت نشر بان به فروش می‌رسند. 

Share