چاپ دوم "سورمه‌سرا"

کتاب«سورمه‌سرا» کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید

رمان سورمه‌سرا نوشته‌ی رامبد خانلری، دومین کتاب از مجموعه‌ی سمر که از اواخر دی‌ماه منتشر شده بود با استقبال خوبی مواجه شد و به چاپ دوم رسید. این کتاب از سری نسخه‌ی سیاه (وحشت) مجموعه‌ی سمر است و چاپ دوم آن از اواخر همین هفته در کتاب‌فروشی‌ها خواهد بود.

‌"ننه‌ی حسن بی‌زن و زن‌های محل نشسته‌ بودند پای سفره‌ی نذری كه حسن بی‌زن كليد انداخته بود توی در و وارد خانه شده بود. توله‌ی يكی از زن‌ها ديده بود كه حسن پايش گرفته به كفش پاشنه تق‌تقی يكی از زن‌ها و توی پله‌ها سكندری خورده، كفش را با غيض شوت كرده و زيرلب چيزی گفته، بعد پله‌ها را بالا رفته بود. توی اطاقش دو دكمه‌ی پايين پيراهنش را باز كرده، آن‌وقت لوله‌ی برنوی پدر خدابيامرزش را به داخل پيراهن سرانده و پيش از آن‌‌كه سرمای لوله‌ی فلزی پوست شكمش را مور مور كند، گلوله‌ای چكانده كه از كنار نافش داخل شده و از پهلويش بيرون زده، گلوله‌ای كه دخل حسن بی‌زن را آورده بود. می‌گفتند كفشی كه حسن توی پله‌ها از سر عصبانيت شوت كرده، هيچ وقت پيدا نشده و زن با دمپايی توالت توی حياط به خانه‌شان برگشته بود." ( بخشی از رمان )

Share