«کاج‌های زرد» انتخابِ «تجربه»

«کاج‌های زرد» از بهترین مجموعه‌داستان‌‌های سال۹۶ به انتخاب مجله‌ی تجربه

مجموعه‌داستان کاج‌های زرد نوشته‌ی پونه ابدالی، به همراه چهار مجموعه‌داستان دیگر در فهرست بهترین‌های سال ۱۳۹۶ مجله‌ی تجربه قرار گرفت.

 

                                                                                   

Share