مقدمه‌ای بر روان‌شناسی نقاشی کودکان هم‌زمان با هفته‌ی جهانی کودک ۹۷

کتاب مقدمه‌ای بر روان‌شناسی نقاشی کودکان هم‌زمان با هفته‌‌ی ملی و روزجهانی کودک سال ۱۳۹۷ منتشر شد...

کتاب مقدمه‌ای بر روان‌شناسی نقاشی کودکان نوشته‌ی گلین توماس و آنجل سیلک و ترجمه‌ی عباس مخبر هم‌زمان با هفته‌ ملی و روزجهانی کودک سال ۱۳۹۷ منتشر شد. این کتاب با ویرایشی تازه نسبت به چاپ قبلی آن توسط نشر بان منتشر شده است. در پشت جلد این کتاب آمده است:
نقاشی‌های بچه‌ها جالب‌اند. برای مثال چرا آدم‌ها را طوری نقاشی می‌کنند که دست‌هایشان از دو طرف سر بیرون می‌آید؟ پژوهش‌های اخیر در زمینه‌ی هنرکودکان گویای آن است که این قبیل کارهای عجیب و غریب صرفاً خطاهایی تصادفی نیست، بلکه تلاش سامان‌یافته و اندیشمندانه‌ی آن‌ها را در بازنمایی تصویر منعکس می‌کند. این کتاب، نظریه‌های روان‌شناختی نقاشی کودکان و رابطه‌ی آن را با رشد عاطفی و شناختی آن‌ها به اختصار بررسی می‌کند. مفروضات دیرپایی از این قبیل که «کودکان آنچه را می‌دانند نقاشی می‌کنند» یا نقاشی‌های آن‌ها بیان تجربه‌ی عاطفی یا خواست‌های ناخودآگاه‌شان است، از دیدگاهی انتقادی ارزیابی می‌شوند. کتاب حول پرسش‌هایی ساده درباره‌ی نقاشی کودکان سامان یافته و حاوی آمیزه‌ای از مطالب فلسفی، ادراکی، هنر، زیبایی‌شناسی و روان‌شناسی شناخت و رشد کودکان است.

Share