«نظریه در حاشیه» منتشر می‌شود/ نیازمند متون مطالعات استعماری هستیم

کتاب «نظریه در حاشیه» شامل ترجمه دو مقاله از گایاتری چاکراورتی اسپیواک، متفکر اثرگذار هندی ــ آمریکایی با ترجمه پیمان خان‌محمدی منتشر می‌شود...

پیمان خان‌محمدی به خبرگزاری مهر گفت: کتاب «نظریه در حاشیه» شامل ترجمه دو مقاله از گایاتری چاکراورتی اسپیواک اندیشمند برجسته هندی ــ آمریکایی به نام‌های «نظریه در حاشیه» و «متن هایی از سه زن و نقدی بر امپریالیسم» است. ضمیمه کتاب نیز ترجمه یکی از گفت‌وگوهای مطبوعاتی مهم اسپیواک است. این کتاب را ماه آینده نشر بان روانه کتابفروشی‌ها می‌کند.

وی افزود: علت ترجمه مقاله‌های اسپیواک از خواندن آثار ادوارد سعید و همچنین مطالعاتم در حوزه آرا پسااستعماری، بود. در واقع من پس از ادوارد سعید به اسپیواک و هومی بابا، دیگر اندیشمند مهم هندی در حوزه مطالعات پسااستعماری رسیدم. جست‌وجویم در بازار کتاب‌های فارسی نشان داد فقط یک کتاب و آنهم ترجمه کتابی درباره اسپیواک به فارسی منتشر شده و هیچ کتابی از این اندیشمند به فارسی در دست نیست.

خان‌محمدی ادامه داد: تنها کتاب موجود درباره اسپیواک در ایران کتابی به قلم استفان مورتون است که نشر بیدگل آن را با ترجمه خانم نجمه قابلی منتشر کرده. عجیب است که با وجود اهمیت بسیار زیاد اسپیواک مخاطبان فارسی زبان از مطالعه آثار او محرومند. اسپیواک همچنین مقاله مهمی دارد به نام «آیا فرودستان می‌توانند سخن بگویند؟» که مطالعه آن برای همه ضروری است. من ابتدا قصد ترجمه این مقاله را داشتم، اما دیدم که ترجمه آن با نشر فلات فیپا گرفته، بنابراین از ترجمه آن صرف نظر کرده و سعی کردم آثار دیگری را ترجمه کردم.

این مترجم در پایان گفت: ما نیاز به اندیشه‌های اسپیواک و هومی بابا داریم، چرا که باید مطالعات پسااستعماری را بشناسیم. این رویکرد اکنون در ایران مهجور مانده است در صورتی که در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی قابل استفاده است. ما حتی آثار ادوارد سعید را نیز به درستی مطالعه نکرده‌ایم. در دوره‌ای، بویژه سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۸۰ کتاب‌های او ترجمه و منتشر شدند، اما انگار اکنون دیگر مد نیست و حتی آن کتاب‌ها دیگر تجدید چاپ نشدند.

Share