«کوچ شامار» در مرحله‌ی نهایی جایزه‌ی مهرگان

رمان «کوچ شامار» به مرحله‌ی نهایی جایزه‌ی مهرگان ادب راه یافت...

فهرست بلند رمان‌ها و مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه مهرگان ادب

دوره نوزدهم و بیستم

دبیرخانه جایزه مهرگان با ابراز تأسف از حوادث و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی اخیر که منجر به نگرانی گسترده در جامعه شده است، ضمن ابراز همدردی با مردم، امیدوار است این شرایط سخت که ناشی از اجرای سیاست‌های غلط و عدم توجه به نظر و خواست عموم جامعه است، تغییر کند.

دبیرخانه جایزه مهرگان ضمن پوزش از تأخیر به وجود آمده، فهرست آثار راه‌یافته به مرحله بعد را اعلام می‌کند. این فهرست شامل ۲۱ عنوان در هر یک از بخش‌های رمان و مجموعه داستان است که از میان تعداد ۱۹۵۸ اثر و پس از چند مرحله داوری انتخاب شده است. آثار برگزیده در پیوست این گزارش آمده است.

 

دبیرخانه جایزه مهرگان

۹ آذرماه ۱۳۸۹

 

 

فهرست بلند ۲۱ رمان‌ برگزیده جایزه مهرگان ادب - دوره نوزدهم و بیستم (به نظم الفبایی)

 

١. آتش زندان؛ ابراهیم دمشناس؛ نیلوفر

٢. آخرین روزهای زندگی هلاله*؛ عطاء نهایی (رضا کریم مجاور)؛ افراز

٣. آقا رضا وصله‌کار؛ مهیار رشیدیان؛ نیلوفر

٤. بازگشت؛ گلی ترقی؛ نیلوفر

٥. بند محکومین؛ کیهان خانجانی؛ چشمه

٦. پدرکشی؛ ملاحت نیکی؛ نیماژ

٧. راهنمای مردن با گیاهان دارویی؛ عطیه عطارزاده؛ چشمه

٨. سرزمین عجایب؛ جعفر مدرس صادقی؛ مرکز

٩. شکوفه عناب؛ رضا جولایی؛ چشمه

١٠. شمسیه لندنیه؛ سیدعلی میرفتاح؛ پیدایش

١١. ط؛ زاهد بارخدا؛ افراز

١٢. غروبدار؛ سمیه مکیان؛ چشمه

١٣. کتاب خم؛ علیرضا سیف‌الدینی؛ نیماژ

١٤. کفتار؛ مرتضی فخری؛ افراز

١٥. کوچ شامار؛ فرهاد حیدری گوران؛ آگاه - بان

١٦. گفتن در عین نگفتن؛ جواد مجابی؛ ققنوس

١٧. ما را با برف نوشته‌اند؛ نسیم توسلی؛ آگه

١٨. ماخونیک؛ محسن فاتحی؛ آماره

١٩. موزه اشیاء آشغالی؛ تکتم توسلی؛ افراز

٢٠. هشت پیانیست؛ مهدی بهرامی؛ نیماژ

٢١. یک دایره چرکین؛ شهلا سلیمانی؛ سده

 

* رمان آخرین روزهای زندگی هلاله نوشته عطاء نهایی نویسنده کرد متولد بانه با ترجمه رضا کریم مجاور منتشر شده و بنا به پیشنهاد هیأت داوران استثنائاً به عنوان یک رمان فارسی در کنار سایر آثار داوری شده است. 

Share