جهان‌های هنری بکر

جهان‌های هنری کتابی مرجع در جامعه‌شناسی

هوارد بکر (متولد ۱۹۲۸) جامعه‌شناس معروف آمریکایی فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگوست و به همراه آنسلم اشتراوس و اروینگ گافمن یکی از نماینده‌های اصلی نسل دوم مکتب جامعه‌شناسی شیکاگو به شمار می‌رود. او در کتاب بسیار اثرگذار خود، «جهان‌های هنری»، استدلال می‌کند که آثار هنری آفریده‌ی افرادی منزوی نیستند، بلکه حاصل همکاری هنرمندان مختلف، تهیه‌کنندگان مواد هنری، توزیع‌کننده‌های آثار هنری، منتقدان، و مخاطبانی هستند که همگی با هم جهان هنری را تشکیل می‌دهند.
کتاب از یازده فصل تشکیل شده است: «جهان‌های هنری و فعالیت جمعی»، «قراردادها»، «بسیج منابع»، «توزیع و فروش آثار هنری»، «زیبایی‌شناسی، زیبایی‌شناسان و منتقدان»، «هنر و دولت»، «ویرایش»، «حرفه‌ای‌های ادغام‌شده، تک‌روها، هنرمندان محلی، و هنرمندان مبتدی»، «هنرها و صناعت‌ها»، «تغییر در جهان‌های هنری»، «شهرت و اعتبار». مرور این عنوان‌ها به وضوح محتوای کتاب را بازگو می‌کنند، شاید به این دلیل که هوارد بکر باور داشت: «به نظر من، به‌طور کلی درست است که جامعه‌شناسی، اضافه بر آن‌چه همه پیش از این می‌دانسته‌اند، چیز تازه‌ای نمی‌گوید، و جامعه‌شناسی از این بابت با علوم طبیعی متفاوت است. در عوض، علم اجتماعی خوب، در باب آن‌چه بسیاری از افراد پیشاپیش می‌دانسته‌اند، فهم عمیق‌تری به‌وجود می‌آورد».

Share