کتاب های بان در طرحِ "با کتاب سبز می‌شویم" تا ۱۴فروردین‌ما‌ه ۹۶

کتاب‌های نشربان با تخفیف ۲۰درصدی در طرح "با کتاب سبز می‌شویم"

کتاب‌های نشر بان به همراه کتاب‌های انتشارات آگاه، نشر آگه، کندوکاو، مهرویستا، افرند و اوان از تاریخ ۱۸اسفند۹۵ تا ۱۴فروردین۹۶ با ۲۰درصد تخفیف در فروشگاه انتشارات آگاه و سایت www.agahbookshop.com ارائه می‌شوند.

آدرس فروشگاه انتشارات آگاه: خیابان انقلاب، بین خیابان‌های منیری‌جاوید و ۱۲فروردین، پلاک ۱۳۴۰

تلفن:  ۶۶۴۶۷۳۲۳

Share