"وزن چيزها" در نمايشگاه كتاب ۹۶

وزن چیزها، فلسفه وزندگی خوب؛ نوشته‌‌ی جین کازز و ترجمه‌ی عباس مخبر به‌زودی در نشربان

اين‌كه همه چيز روزی به پايان می‌رسد، چه تفاوتی در وضعيت ما ايجاد می‌كند؟ تقريباً همه در زندگی خود لحظه‌ای را تجربه می‌كنند كه به نظر می‌رسد گذرابودن با بی‌معنابودن مترادف است. برای آن‌كه زندگی خوبی داشته باشيم چه چيز را بايد هدف بگيريم؟ 

Share