گایاتری چاکراورتی اسپیواک

گایاتری چاکراورتی اسپیواک

گاياتری چاكراورتی اسپيواك (۱۹۴۲، كلكته)؛ فيلسوف، نظریه‌پرداز و منتقد ادبی. او صاحب کرسی و استاد ادبيات تطبيقی دانشگاه كلمبيا است. بيشتر آثار او در حوزه‌ی مطالعات پسااستعماری، فمینیسم و مارکسیسم است. مهمترين آثار او مقاله‌ی «آيا فرودست می‌تواند سخن بگويد؟» و همچنين ترجمه‌ی انگليسی كتاب «درباره‌ی گراماتولوژی» ژاك دريدا و مقدمه‌‌اش بر آن است. این ترجمه‌ی اسپیواک به انگلیسی موجب شد تا اندیشه‌ی دریدا در دسترس مخاطبان گسترده‌تری قرار گیرد. شهرت اسپیواک بیشتر به دلیل معرفی این اثر دریدا و مقدمه‌اش بر این کتاب بود که باعث شد در میان دانشگاهیان انگلیسی‌زبانی شناخته شود که به دنبال درک متون دریدا بودند. تاكنون تنها كتاب استفانی مورتون با ترجمه‌ی نجمه قابلی (نشر بيدگل) در معرفی آرا اسپيواك منتشر شده است. كتاب «نظريه در حاشيه»‌ی اسپیواک، توسط نشر بان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است.

Share