آینه در آینه

شابک: 9786226414623   
  • BAAN-آینه-در-آینه179
  • BAAN-آینه-در-آینه-224
٩٠٠٠٠
تومان
محصول در انبار
...ما راویان قصه‌های رفته از یادیم...

قایق‌ها که برسند، آفتاب‌گردان‌ها را با کاغذها و کاست می‌دهم بهشان برمی‌گردم. امیدوارم به دستت برسند. برمی‌گردم خانه. نمی‌دانم چه‌طوری باید با من حرف بزنی. برمی‌گردم خانه و به ابرها نگاه می‌کنم و شب‌ها می‌آیم دریا ببینمت. اگر خواستی چیزی بهم بگویی که بفهمم این‌ها را خوانده‌ای، کنار نقشه بایست و بگو «فردا آفتابی است.»

Share