راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر (ویراست سوم)

شابک: 9786229942666   
  • Theory1
  • Theory2
٣٨٠٠٠
تومان
محصول در انبار
اثر ماندگار رامان سلدن، پیتر ویدوسون و پیتر بروکر دیگر به یک کتاب کلاسیک تبدیل شده...

 اثر ماندگار رامان سلدن، پیتر ویدوسون و پیتر بروکر  دیگر به یک کتاب کلاسیک تبدیل شده  و ویراست های تازه ی آن هر از گاهی انتشار می یابد. در این کتاب خواننده با  نظریه‌های مهم ادبی از آغاز تا امروز آشنا می‌شود. نقد جدید، فرمالیسم روسی، نظریه‌های معطوف به خواننده، نظریه‌های مارکسیستی، نظریه‌های ساختارگرا و پساساختارگرا، نظریه‌های پسامدرنیست و پسا‌ استعماری و بالاخره نظریه‌های فمینیستیی بحث و بررسی شده‌اند. دانشجویان ادبیات و علاقمندان به نقد ادبی، شعر و ادبیات داستانی طیف مخاطبان این اثر را تشکیل می‌دهند. پس از چند سال وقفه در انتشار، این کتاب با ویرایشی تازه در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.