• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
از زلف تو بوی عنبر و بان آید
زآن تنگ دهان هزار چندان آید
رودکی
١٠٠٠٠٠
تومان
٢٩۵٠٠٠
تومان

موضوع‌ها

کتاب «درآمدی بر فلسفه‌ی موسیقی» در بین برگزیدگان سی‌ونهمین جایزه‌ی کتاب سال معرفی شد؛
«فلسفه‌ی موسیقی» از برگزیدگان جایزه‌ی کتاب سال
object(stdClass)#1359 (8) { ["image_intro"]=> string(28) "images/Creators/IMG_1502.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "لویی آلتوسر" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(28) "images/Creators/IMG_1502.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1358 (8) { ["image_intro"]=> string(23) "images/pooneabdali1.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "پونه ابدالی" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(22) "images/pooneabdali.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1359 (8) { ["image_intro"]=> string(38) "images/Creators/MazyarOkhovvatSITE.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "مازیار اخوت" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(38) "images/Creators/MazyarOkhovvatSITE.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1358 (8) { ["image_intro"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(25) "محمدرحیم اخوت" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }

نشر بان

بان (لغت نامه دهخدا)؛ بان . (اِ) بیدمشک . (آنندراج ). مشک بید. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ). خلاف بلخی . بید طبری . گربه بید. (یادداشت مولف ). درختی است که گل و برگ آن خوشبوی است ، عجم آن را بیدمشک خوانند در عربی قضیب البان گویند، و شعرا قد محبوب را به آن تشبیه کنند. در این معنی بانک هم گویند «باکاف پارسی ». (از فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۸۱). درختی کوته است و شکوفه اش مایه عرق بیدمشک . (نزهة القلوب ). درختی است که گل آن خوشبوی است و آنرا بیدمشک گویند. (صحاح الفرس ). نوعی از درخت مشهور به سرو. (لغت نامه مقامات حریری ) :
زِ بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو/ جهان گشته ست از خوشی بسان لات والعزی . منوچهری .
Share