تیموتی اُلیری

تیموتی اُلیری

تيموتي اُليری، نويسنده‌ی كتاب فوكو و ادبيات داستانی: كتاب تجربه استاد فلسفه‌ی دانشگاه هنگ‌كنگ است و تمركز خاصی بر كار فيلسوفان اروپايی قرن بيستم، به ويژه فوكو، دارد. او تاكنون چندين كتاب درباره‌ی اين فيلسوف مشهور فرانسوی منتشر كرده است و حوزه‌ی پژوهش‌ خود را اخلاق، سياست و فلسفه‌ی ادبيات می‌داند. اُليری سه سال اخير را روی پروژه‌ی فلسفه و تاريخ تجربه كار كرده و در حال حاضر مشغول نوشتن كتابی درباره‌ی كردوكار حس‌پذيری اخلاقی است كه اين خود نشان‌دهنده محوريت داشتن مسئله‌ی تجربه در كار اوست. اُليری مقالات بسياری را در نشريات معتبر منتشر كرده و عضو شبكه‌ی بين‌المللی علوم انسانی انتقادی ترا كريتيكا است كه مركز آن در دانشگاه اوترخت هلند قرار دارد.

 
Share