فرهاد اکبرزاده

فرهاد اکبرزاده

فرهاد اكبرزاده (۱۳۵۵، تهران) نويسنده و مترجم. از او پيش‌تر ترجمه‌ی آثاری از ژاك رانسير، آنتونيو نگری و چند نويسنده‌ی ديگر در حوزه‌ی زيباشناسی انتقادی منتشر شده است. کتاب فوکو و ادبیات داستانی؛ کتاب تجربه نوشته‌ی تیموتی الیری (نشربان، ۱۳۹۶) و حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد نوشته‌ی یاریس واروفاکیس (نشربان، ۱۳۹۷) ترجمه‌ی او است.

Share