بیست دقیقه در منهتن

شابک: 9786229942611   
  • manhatansite1B
  • manhatansite24
٨۵٠٠٠
تومان
محصول در انبار
بیست دقیقه مدتی است که سرکین از خانه تا دفتر کارش قدم می‎زند...

مایکل سرکین، معمار، شهرساز و منتقد برجسته‌ای در زمینهی طراحی شهری است که بیش از هر چیز شهرت‌ا‌ش را مديون پیوندی است که میان ابعاد کالبدی شهر و ساختار اجتماعی و فرهنگی آن ايجاد می‌کند .نوشتههای او از جملهی پرمایهترین و نافذترین نوشتههای شهرسازی امریکا در سه دههی اخیر بوده و تأثیر به‌سزایی بر نظریههای اجتماعی و ادراکی طراحی گذاشته‌اند. کتاب بیست دقیقه در منهتن که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده، حاصل زندگی سرکین در متن شهری منهتن است، كه با این حال صرفاً یک یادداشت شخصی نیست. او از نوشتن خاطراتش آغاز می‌کند تا شالوده‌ای ادبی ــ و طنزآمیز ــ به متن خود ببخشد و چارچوب علمی و نظری خود را بر آن بنا کند. بیست دقیقه مدتی است که سرکین از خانه تا دفتر کارش قدم میزند؛ کتاب حاضر به توصیف این پیادهروی میپردازد و در دل این توصیف، کیفیتهای کالبدی و اجتماعی شهر را بازگو میکند.

 

Share