علی‌اشرف

شابک: 9786226414692   
  • علی-اشرف-1
  • علی-اشرف2
۴٠٠٠٠
تومان
محصول در انبار
...ما راویان قصه‌های رفته از یادیم...

خود تو علی‌اشرف، توی این زندگی کِی گذاشتی آب خوش از گلویت پایین برود، هان؟... همه‌چیز را به خودت زهر می‎کنی. تابه‌حال شده از خودت بپرسی که این خودزنی‎ها تا کی؟ این‎طور که تو کمر به ویران‌کردن خودت بسته‎ای، والله که مغول کمر به ویران‌کردن نیشابور نبسته بود! داری هی وجودت را شخم می‎زنی و نمک می‎پاشی روی زخم‎های خودت... مگر نمی‎گفتی آدم از راه زخم‎هایش نفس می‎کشد؟ زخم‎هایی که نمک‌سودشان کرده‎ای، چه؟ مگر دست‌آخر آدم را خفه نمی‎کنند؟ با توام علی‌اشرف... بلند شو، نگاه کن! می‎گویند این میدان توی جهان بی‎همتاست؛ یعنی زیباترین میدان جهان است. علی‌اشرف، تو خوشحال نیستی... این‌جا توی قشنگ‌ترین جای دنیا به تو خوش نمی‎گذرد. بیش‌تر از هزار بار به من گفته‎ای که زن زیبایی هستم؛ خب علی‌اشرف، تو وقتی کنار من، آن‌هم توی این میدان خوشحال نیستی، وقتی باهات حرف می‎زنم به من نگاه کن، وقتی کنار من، آن‌هم این‌جا در نقش‌جهان خوشحال نیستی و یک‌بند سرت گرم کشیدن شمایل زنی غریب است، پس بهتر نیست اصلاً بروی گورت را علی‌اشرف... پس بهتر نیست بمیری؟

Share