کتاب‌ها

٩٧ کتاب
Artboard 1@4x
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٠٠٠٠٠
تومان
مجله‌ی فرهنگی هنری
جهان_های-هنری-Cover2-116
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
٢٩۵٠٠٠
تومان
جهان هنرمندان...
درمیان-جمع-1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١۶٠٠٠٠
تومان
شاید از قدرتی که موسیقی برای تهییج و به گریه انداختن ما دارد در شگفت شده اید...
تاریخ-مختصر-دروغهای-1فاشیستی
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١۴٠٠٠٠
تومان
رخداد-1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١۴٢٠٠٠
تومان
سه جستار درباب شتاب‌‌گرایی
جایی-که-تئاتر1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٣٢٠٠٠
تومان
...ما راویان قصه‌های رفته از یادیم...
گفتار1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١١۵٠٠٠
تومان
Short-Cuts-I-فیلم-و-فلسفه-(4).jpg1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٠۴٠٠٠
تومان
Artboard 1@2x
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٣۴٠٠٠
تومان
به گفته‌ی فردریک جیمسون، مقالات کتاب لنین و فلسفه که در دهه‌های یادشده اثری عظیم و الهام‌بخش داشت...
قوافی-1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٣٢٠٠٠
تومان
...ما راویان قصه‌های رفته از یادیم...
علی-اشرف-1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
۴٠٠٠٠
تومان
...ما راویان قصه‌های رفته از یادیم...
توراندخت-جلد-کاور1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
۶٠٠٠٠
تومان
توران‌دخت یا کنگره‌ی توجیه گرها آخرین نمایشنامه‌ی برشت است...
Talking-to-my-doughter-about-economy-_-art-111
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
٧٠٠٠٠
تومان
در اين كتاب كوچك يانيس واروفاكيس اقتصاد‌دان مشهور، مي‌كوشد به اين پرسش پاسخ دهد: «چرا این‌قدر نابرابری وجود دارد؟».
music1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٢٠٠٠٠
تومان
شاید از قدرتی که موسیقی برای تهییج و به گریه انداختن ما دارد در شگفت شده اید...
Morelli,-Freud,-Holmes-(4)-color1
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
۶۵٠٠٠
تومان
سرنخ‌ها و روش علمی
sardi front
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
٨٧٠٠٠
تومان
ژیل دلوز دراین کتاب آن‌چه تاکنون با نام سادومازخسیم تحت عنوان یک اختلال مورد بررسی قرار گرفته را به چالش می‌کشد.
finalمردم-چیست-21
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٠۴٠٠٠
تومان
بالاپوشی-از-قطار-Cover---01
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
١٠٠٠٠٠
تومان
...ما راویان قصه‌های رفته از یادیم...
جلد-فرهنگ-بان11&12
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
٧۵٠٠٠
تومان
شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۸
//
Share